Handelsbetingelser

 

Betaling
Efter afsluttet behandling, fremsender renoverflade.dk en faktura til kunden med 8 dages betalingsfrist. Du kan også vælge at betale kontant ved afsluttet behandling – samme dag.

Adgang til området og tilgang til vand
Det er kundens ansvar, at sørge for at vi har adgang til det ønskede område og at der er tilgang til vand. Sørg f. eksempel for at det er muligt at vi kan parkere foran huset, at der ikke er låst ind til haven, at der er åbnet for vandet, at der ikke er vagthunde.

Lavt vandtryk
Er du vidende om, at du har lavt vandtryk, er det vigtigt, at du fortæller os det. Har du ingen udendørshane, eller er vandtrykket for lavt i din udendørshane, skal vi kunne tilslutte vores maskiner inde i huset.

Behandling af tag
Det er kundens ansvar, at sørge for at have fjernet, krukker med blomster m.m. og have sørget for afdækning, inden vi kommer. Har kunden ikke noget til at dække evt. beplantning, bedes kunden meddele os det i god tid, således at vi kan medbringe noget afdækningsplast.

Vinduespudsning
Når vi har renset fliserne, skyller vi facaderne med et lavt tryk, for at fjerne eventuel overskydende snavs. Sandkorn på vinduer kan ikke fjernes med vandskylningen alene, og skal derfor have en vinduespudsning. Kunden sørger ser for,  at bestille vinduespudsning.

Erstatningsansvar/Indsigelser
renoverflade.dk er IKKE erstatningsansvarlig for følgende:

 • Udskridning af fliser:
  Fliselægning kan med tiden skride, som følge af større mængder regn, rødder fra jorden, kørsel med bil m.m. Rensningen fjerner de fleste typer vækst mellem fliserne og det betyder, at brede fuger vil blive tydeligere, og man vil kunne se hvis fliserne har rykket sig.
  renoverflade.dk kan ikke holdes til ansvar for disse udskridninger.
 • Tilstoppet dræn eller kloak:
  Ved en fliserens fjerner vi ukrudt og mos fra fugerne. Selvom vi fejer det sammen og fjerner det, kan det desværre ikke undgås, at noget af det løber ned i kloaken eller hvor faldet fra fliserne går, da vi renser med vand. Det er normalt ikke noget problem, men har du en kloak eller et dræn, som nemt tilstoppes, så giv os besked inden vi går igang med rensningen, så vi kan tage vores forbehold.
 • Flisernes tilstand efter rensning:
  Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid. Efter en rensning vil en porøs sten lettere kunne ses. Det gælder også hvis nogle af fliserne har været udsat for frostsprængninger eller er begyndt at smuldre.
  Rensningen foretages med vand og fjerner derfor ikke misfarvninger, som for eksempel rust, olie og lignende.
 • Flytning af krukker, porcelæn m.m.:
  Har krukkerne i forvejen fået frostsprængninger, kan de oftest ikke tåle at blive flyttet rundt på.
 • Utæt vandhane efter rensning:
  Har kunden ikke en udendørs hane, tager vi vand inde fra huset (køkken/badeværrelse/bryggers) Nogle vandhaner er tætnet med en form for pakning. Denne pakning kan give en utæthed efterfølgende, hvis pakningen for eksempel i forvejen er gammel.
 • Indsigelser til opgaven:
  Skal du have imprægneret efterfølgende,gøres dette efter at hele arealet er færdigrenset. Har du en indsigelse mod rensningen, er det vigtigt, at du giver besked inden vi starter på imprægneringen. Imprægneringen forsejles fliserne og det er påkrævet at der imprægneres senest 48 timer efter afrensningen
 • Servicebehandling af tag/fliser:
  Når vi algebehandler taget eller fliserne, kan der komme noget skum på beplantningen lige ved tagrenden eller op mod huset. Vi bestræber os på, at gøre dette så forsigtig som overhovedet muligt, men er ikke herre over vindstød eller lignende. Du  kan bestille en overdækning over beplantningen, men det skal gøres inden vi kommer.
  Det er ligeledes vigtigt, at oplyse os om, hvis der er bassin med fisk, da produktet ikke må komme i bassinet. Husk derfor også at afkoble tagrenden, hvis vandet bruges til bassin eller planter  efterfølgende.
 • Farveforskel og kalkoptræk under carport:
  Fliser som er overdækket, for eksempel under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. Fliserne udenfor vil derfor altid have en mere nobret og slidt overfalde, som er mere ru.
  Kalkoptræk: Når fliser er helt nye, er der kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn. Under en carport kommer der ikke regn og kalken er derfor stadig i fliserne, derfor vil der i nogle tilfælde, være fliser under carport, der får noget hvidt optræk, som er kalk, som kommer efter rensning.
 • Sort stakit:
  Efter rensning, skyller vi. Vi kan dog ikke fjerne skidt og snavs 100% og på sort stakit er dette mere synligt.
 • Valg af sand til fugerne:
  Når vi har imprægneret fliserne, anbefaler vi at fylde fugerne op med sand – gerne fugesand, som virker ukrudtshæmmende.

renoverflade.dk fjerner mos, flisepest og grønne alger fra flisens overflade og mellem fugerne, men fjerner ikke:

 • Græs mellem fugerne
 • Sorte lav. Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling, som går ind og nedbryder de sorte lav.
  Sorte lav på tage fjernes i løbet af 6-8 måneder, mens det på fliser typisk tager 3-6 måneder. Er dine fliser slemt angrebet, kan det være nødvendigt at foretage endnu en algebehandling året efter.

Årlig vedligehold efter fliserens:
For at opretholde 10 års garanti mod flisepest, anbefaler vi, at I laver en serviceaftale med renoverflade.dk